reglement

 1. Standhouders betalen 1€ per lopende meter standgeld.
 2. Niet opzetten voor 8u, Standhouders dienen zich aan de regels te houden.
 3. Er wordt u een plaats aangeduid, deze is niet betwistbaar.
 4. Aankomst op de rommelmarkt is langs de Pastoor Grausstraat.
 5. Bewoners krijgen 3 meter voor 1,5€ meer dan 3 meter betaalt u 1€ per meter extra.
 6. Na de markt dient alle vuilnis alsook de lege kartonnen dozen meegenomen te worden.
 7. Drank en eetstanden, dienen een extra goedkeuring van de organisatie.
 8. Live muziek of animatie zijn niet toegestaan tussen 8u en 16u.
 9. Er mogen geen podiums, of dergelijk geplaatst worden op de weg.
 10. De parking van de kring moet vrij blijven van voertuigen.
 11. De straat is geheel voorbehouden voor de standhouders, de plaatselijke horeca mag enkel hun privaat domein gebruiken voor terras.
 12. Indien u zich niet aan de regels houd kan u van de markt uitgesloten worden.